Logi aktualizacji

W aplikacji “Asystent domowy”, w zakładce Przydatne linki dostępny jest link “Logi Aktualizacji”. Po wybraniu tego linku możemy przeglądać logi aktualizacji, w przypadku problemów z aktualizacją logi możemy załączyć do zgłoszenia problemu dla programistów.

Logi aktualizacji

W lokalnej sieci logi dostępne są też pod tym adresem: http://ais-dom.local:8180/local/upgrade_log.txt lub http://<lokalny_adres_ip_bramki>:8180/local/upgrade_log.txt

Logi aktualizacji