Dostęp do bramki z Internetu

Możesz skonfigurować dostęp do Twojej lokalnej bramki przez Internet. Dzięki temu będziesz mógł sterować automatyką w swoim domu (także głosowo) nie tylko w swojej lokalnej sieci, ale też z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Najprostszym ze sposobów na dostęp do bramki z Internetu jest tunelowanie połączenia TCP (usługa, którą obecnie oferujemy za darmo dla użytkowników bramek).

Zdalny dostęp kod QR

Zalety

Zalety tego rozwiązania:

  • brak potrzeby konfiguracji routera
  • nie naruszamy ustawień DNS i zapory sieciowej
  • nie potrzebujemy publicznego adresu IP

Jak to działa

Każde urządzenie posiada swój unikalny identyfikator, jest on losowo generowany przy pierwszym uruchomieniu i pozostaje stały przez cały okres użytkowania urządzenia. Gdy włączysz dostęp z Internetu, otwieramy połączenie TCP pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem i tworzymy na serwerze unikalny (na bazie identyfikatora urządzenia), publicznie dostępny adres URL. Adres ten pełni funkcję proxy - wszystkie wywołania do naszego serwera adresowane identyfikatorem bramki przekazujemy do lokalnie działającego serwera na bramce.

Kody źródłowe klienta działającego na urządzeniach są dostępne tu: dom-tunnel, otwarta licencja MIT.

Bezpieczeństwo

Uwaga

W celu zachowania większego bezpieczeństwa, gdy dostęp do urządzenia z Internetu jest włączony, automatycznie blokujemy możliwość łatwego logowania do aplikacji (wybór użytkownika bez podawania hasła). Dodatkowo zalecamy włączenie modułu uwierzytelniania wieloskładnikowego. Więcej informacji w dokumentacji Home Assistant Multi-factor authentication

Włączenie dostępu

W celu włączenia tunelowania należy w aplikacji przejść do ustawień zdalnego dostępu do bramki (sekcja dostępna po wybraniu z menu po lewej stronie opcji Konfiguracja a następnie pierwszej opcji na liście Usawienia bramki AIS dom).

Konfiguracja bramki

następnie wybierz opcję Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Uruchom szyfrowany tunel

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Unikalny adres URL

Po włączeniu dostępu z Internetu Twoja bramka będzie dostępna pod unikalnym adresem

https://identyfikator-twojej-bramki.paczka.pro

Adres jest dość skomplikowany ale nie musisz go przepisywać - możesz zeskanować kod QR telefonem.