Przejdź do głównej zawartości

Konsola web

Wprowadzenie#

Na bramce dostarczamy narzędzie wiersza poleceń w formie aplikacji webowej. Umożliwia to łatwy dostęp do terminala bramki bez potrzeby łączenia się z bramką po SSH.

WEB console


Informacje techniczne#

Proces webssh#

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie udostępniania terminala bramki w aplikacji webowej (uruchomienie procesu webssh) po starcie systemu, a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu webssh w konsoli wpisujemy:

pm2 show webssh

webssh

Binarka#

Funkcjonalność konsoli webowej którą dostarczamy na bramce realizowana jest przez ttyd. Naszą kompilację ttyd udostępniamy w naszym repozytorium pakietów binarnych bintray

MQTT broker

Dostęp tylko lokalny#

Konsola umożliwia dostęp do konta root i pozwala na zrobinie wszystkiego w systmie. Dlatego dostęp do niej jest tylko z sieci lokalnej:

MQTT broker