Przejdź do głównej zawartości

Broker MQTT

Wprowadzenie#

Na bramce dostarczamy wbudowany broker MQTT oraz usługę zapewniającą jego działanie "z pudełka" po starcie bramki.

MQTT (MQ Telemetry Transport), to protokół łączności maszyna-maszyna lub „Internet rzeczy” będący uzupełnieniem protokołu TCP/IP. Pozwala na niezwykle lekki transport komunikatów publikowania/subskrypcji. Urządzenia z naszym oprograwmowaniem komunikują się z bramką w sieci lokalnej za pomocą MQTT. Dzięki czemu są automatycznie wykrywane przez bramkę bez potrzeby konfiguracji po stronie użytkownika.

WEB console

Połączenie z brokerem MQTT z systemu Asystent domowy#

Aplikacja Asystent domowy (serwer) działająca na bramce łączy się domyślnie z brokerem MQTT działającym również na bramce. Zaawansowani użytkownicy mogą w razie potrzeby połączyć aplikację Asystent domowy z dowolnym innym brokerem MQTT. W tym celu wystarczy w konfiguracji integracji MQTT:

zigbee

wybrać opcje RE-KONFIGURACJA POŁĄCZENIA MQTT:

zigbee


Informacje techniczne#

Proces mqtt#

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie brokera MQTT po starcie systemu, a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu mqtt w konsoli wpisujemy:

pm2 show mqtt

MQTT broker

Konfiguracja brokera mqtt#

Uwaga

Uwaga! W przypadku podstawowej konfiguracji ustawienia domyślne są dobre i nie trzeba nic zmieniać. Potrzeba zmiany konfiguracji brokera MQTT może dotyczyć tylko programistów i technicznie zaawansowanych użytkowników, którzy np. chcą dodać połączenie mostkowe, autentykację itp. W przypadku wystąpienia problemów po zmianie konfiguracji brokeram Mqtt zalecamy Wykonanie pełnego resetu aplikacji

Broker, który dostarczamy na bramce, to mosquitto. Jego konfiguracja znajduje się w standardowym pliku mosquitto.conf w lokalizacji /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/etc/mosquitto/mosquitto.conf

MQTT

Edycja pliku konfiguracji brokera MQTT możliwa jest z aplikacji. W tym celu wystarczy w konfiguracji integracji MQTT w prawym górnym rogu wybrać opcję Edit mosquitto.conf

Integracja SUPLA

W ten sposób możemy łatwo dodawać np. mostkowe połączenia z innymi brokerami MQTT.

Standardowe ustawienia#

Fabrycznie mamy takie ustawiania brokera MQTT działającego na bramce:

# AIS Config file for mosquitto on gatelistener 1883 0.0.0.0allow_anonymous true

Po dodaniu integracji SUPLA MQTT ustawienia są automatycznie zmieniane na takie:

# AIS Config file for mosquitto on gatelistener 1883 0.0.0.0allow_anonymous true
# SUPLA MQTT bridge connectionconnection bridge-dom-unikalny-identyfilator-bramki*address host-i-port-od-supla*topic supla/# intopic homeassistant/# intopic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action outtopic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ outremote_username nazwa-użytkownika-z-supla*remote_password hasło-z-supla*bridge_cafile /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/etc/tls/cert.pem

Dostęp tylko lokalny#

Broker MQTT pozwala na dostęp bez uwierzytelniania. Dlatego dostęp do brokera MQTT na bramce możliwy jest tylko z sieci lokalnej.