Przejdź do głównej zawartości

Serwer FTP

Wprowadzenie#

Na bramce dostarczamy serwer FTP umożliwiający łatwą wymianę plików pomiędzy bramką a innymi komputerami w sieci lokalnej, za pomocą protokołu komunikacyjnego FTP.

FTP server


Informacje techniczne#

Proces ftp#

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie serwera ftp po starcie systemu, a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu ftp w konsoli wpisujemy:

pm2 show ftp

webssh

Binarka#

Serwer FTP oparty jest na busybox

Naszą kompilację busybox udostępniamy w naszym repozytorium pakietów binarnych bintray

MQTT broker

Dostęp tylko lokalny#

Serwer FTP obsługuje tylko anonimowe logowanie - nie ma żadnego uwierzytelniania. Dlatego dostęp do bramki po FTP możliwy jest tylko z sieci lokalnej.