Przejdź do głównej zawartości

Wprowadzenie

AIS Kalendarze to integracja Asystenta domowego z Kalendarzami.

Idea jest taka, żeby można było pobierać dane o wydarzeniach występujących w czasie z różnych miejsc i agregować je w jednym miejscu na kalendarzu w aplikacji Asystent domowy. Wydarzenia do kalendarzy można dodawać za pomocą automatyzacji - po wystąpieniu zdarzeń w systemie, na podstawie zdarzeń z kalendarzy można też wyzwalać automatyzacje.

Kalendarze Google#

Pierwszym źródłem danych do kalendarza Asystent domowy są Kalendarze Google. Integracja działa poprzez oficjalne Google Calendar API i pozwala na wymianę zdarzeń pomiędzy Asystentem domowym a Kalendarzami Google.

AIS scan

Dodanie integracji#

Integrację dodajamy za pomocą kreatora dostępnego w Konfiguracja -> Integracje -> AIS Kalendarze Google

AIS scan

UWAGA

Integracja wymaga autoryzacji dostępu po stronie Google. Wymagane jest wykonanie tego kroku z przeglądarki internetowej, w której otworzymy stronę Google w nowej karcie, a po pomyślnej autoryzacji zamkniemy ją i wrócimy do Asystenta domowego.

AIS scan

Logujemy się na konto Google i udzielamy zgody na dostęp do kalendarzy dla Asystenta domowego. AIS scan

Po otrzymaniu zgody zostaniemy automatycznie przekierowani do aplikacji Asystent domowy, gdzie pojawi się integracja z kalendarzami. AIS scan

Dodanie zdarzenia do kalendarza#

Możesz skorzystać z usługi google.add_event, aby utworzyć nowe wydarzenie w kalendarzu. Identyfikator Twojego podstawowego kalendarza calendar_id to adres email, inne identfikatory kalendarzy, do których masz dostęp, można znaleźć w pliku ~/AIS/google_calendars.yaml.

AIS scan

Oczywiście akcję dodania zdarzenia do kalendarza można wywołać z automatyzacji.

Dodanie nowego kalendarza#

Nowe kalendarze, które dodajemy w Google Calendars, będą cyklicznie automatycznie wykrywane przez Asystenta domowego. W celu dodania nowego kalendarza, który nie został jeszcze wykryty, możemy wykonać usługę google.found_calendar Usługa ta wywoływana jest po naciśnięciu przycisku

AIS scan

Uruchomienie automatyzacji na podstawie zdarzenia z kalendarza#

Kalendarze dostępne są też w encjach systemu jako czujniki binarne z atrybutami. Możemy je zobaczyć, jeśli klikniemy w Narzędzia deweloperskie na pasku bocznym i przejdziemy do zakładki STANY, a następnie wyszukamy encje calendar.

AIS scan

Gdy zdarzenie z kalendarza jest aktywne, to status sensora ma wartość on a w jego atrybutach widzimy opis zdarzenia. Dzięki temu Kalendarza można używać jako zewnętrznego harmonogramu wydarzeń uruchamiających automatyzację, zamiast kodowania wyzwalaczy automatyzacji "na stałe" w automatyzacjach.

W sekcji dotyczącej automatyzacji opisaliśmy Przykładową automatyzację wyzwalaną zdarzeniem z kalendarza

Rozwiązywanie problemów#

Zablokowanie dostępu do integracji w Google#

https://myaccount.google.com/permissions

AIS scan